ODOO IMPLEMENTATIE

inventarisatie

Als u daadwerkelijk gekozen heeft voor Odoo als bedrijfssoftware gaan wij voor u aan de slag met de implementatie. Dit betekent dat wij een verdere inventarisatie gaan doen van uw (voor Odoo relevante) bedrijfsprocessen, alvorens we samen met de mensen in uw organisatie Odoo gaan installeren en in gebruiksklaar maken.

Dit totale proces bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inventarisatie bedrijfsprocessen

 • Uitgewerkte procesbeschrijving (optioneel als rapport)

 • Implementatie

 • Projectmanagement

  • configuratie

  • data import

  • consultancy

 • Training en coaching van de (eind)gebruikers

Een tandwiel dat symbool staat voor software implementatie, in dit geval Odoo implementatie.

" INventarisatie vooraf , voorkomt teleurstelling achteraf ."

PROJECTTEAM

Voor de implementatie van Odoo stellen wij binnen Open2Bizz een projectmanager aan die uw directe aanspreekpunt is gedurende het hele proces. Bij aanvang van de implementatie stellen we een projectteam samen bestaande uit medewerkers van uw organisatie en Open2Bizz.

Op die manier creëren we de optimale basis voor een succesvolle landing binnen uw bedrijf. De training kan centraal plaatsvinden eventueel in combinatie met gebruikersspecifieke training on-the-job

OP MAAT

De kosten voor de implementatie zijn op basis van een offerte en op maat. In de opbouw van de offerte zijn variabelen als Odoo versie, aantal modules, complexiteit bedrijfsprocessen, aantal gebruikers en trainingsvorm bepalend voor het begrote aantal uren.