Kennisevent: wet AVG en de impact voor de orthopedische branche

29-01-2018 18:00 tot 29-01-2018 20:00 (Europe/Amsterdam)

Regio Eindhoven - Den Bosch, Nederland

Soort ticket Einde van registratie Prijs Hoeveelheid
Evenementregistratie 2018-01-29 18:00 Vrij

BENT U VOORBEREID OP DE WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING?

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in de EU zich houden aan de nieuwe Europese privacy wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de vervanger voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en heeft een behoorlijke impact voor alle bedrijven in alle lidstaten van de EU.

Odoo tekst en afbeelding blok

Open2Bizz organiseert op 29 januari een kennissessie in de regio Eindhoven - Den Bosch. Hierbij wordt vanuit juridisch en procesmatig oogpunt inzicht gegeven in wat de implicaties zijn voor uw organisatie en wat u geregeld moet hebben voor 25 mei 2018. Daarnaast vertellen hoe wij binnen onze software oplossing, Open2Ortho, rekening houden met de verplichtingen vanuit de AVG.

Kortom de AVG is een onderwerp dat op korte termijn uw aandacht vereist. Open2Bizz biedt u, als partner van de orthopedische branche, deze seminar kosteloos aan.

Exacte locatie wordt nog bekend gemaakt, maar zal regio Eindhoven - Den Bosch zijn 

MEER OVER AVG

De AVG versterkt de rechtspositie van mensen van wie gegevens verwerkt worden (Privacy rechten). Voor bedrijven die gegevens van mensen verwerken komen er behoorlijk wat verplichtingen bij, waar u op straffe van forse boetes aan moet voldoen. Een aantal zaken die u vanuit de AVG georganiseerd moet hebben, zijn:

 • Overzicht van gegevensverwerking - het einde van papieren dossiers?

 • Inschatting van privacy risico’s van gegevens verwerking (DPIA – Data Protection Imapct Analysis)

 • Het aanstellen van een functionaris van gegevensbescherming

 • Recht op dataportabiliteit (mensen kunnen hun dossier opvragen, zodat ze het kunnen overdragen)

 • Recht op inzage

 • Recht op correctie en verwijdering

 • Welke gegevens mag u verwerken en hoe lang?

 • Meldplicht datalekken

AVG EN DE ORTHOPEDISCHE BRANCHE

Als bedrijf in de orthopedische branche (podotherapeut, orthopedisch schoenmaker of instrumentenmaker) bent u voortdurend bezig met de verwerking van medische gegevens van uw cliënten. Deze gegevens vallen in de hoogste categorie van beschermde gegevens. Dit betekent dat u naast WBP en WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) ook heel goed moet letten op wie er toegang heeft tot de dossiers en wie dossiers kan bewerken.

Open2Bizz zal een overzicht geven van de mogelijkheden om uw EPD zo goed mogelijk en conform wetgeving te beveiligen. Zo zullen we ingaan op:

 • Registratie van gebruikers en hun handelingen

 • Overdraagbaarheid van dossiers

 • Recht op inzage middels klantenportaal

 • Databeveiling middels 2-factor authenticatie

Waar

Visualiseer in Google Maps
Wordt nog bekend gemaakt
Regio Eindhoven - Den Bosch
    Nederland

Wanneer

Van 29-01-2018 18:00
Tot 29-01-2018 20:00

Organisator

Open2Bizz
+31 (0)85 002 02 65
info@open2bizz.nl

Sociale stream

Neem deel op Twitter

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan het het gesprek.

Gebruik dit label: #open2bizz