Zuyd Hogeschool en Open2Bizz samen aan de slag met opensource-ict

De opkomst van opensource-software gaat steeds sneller en is met de brede in gebruik name van oplossingen als Wordpress, Mailchimp, Magento en Open Office voor iedereen duidelijk. Het ligt dan ook voor de hand dat de ict-opleidingen van Zuyd Hogeschool steeds meer aandacht hebben voor het gebruik van opensource-oplossingen. Voor aankomende developers is het van belang om te kunnen ontwikkelen in opensource-software en kennis te kunnen opdoen van organisaties die gespecialiseerd zijn in dergelijke oplossingen.

Combinatie Zuyd en Open2Bizz

Zuyd Hogeschool heeft recent een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Open2Bizz uit Sittard. Open2Bizz heeft zich volledig gespecialiseerd in Odoo, een opensource bedrijfssoftware, waarin alle mogelijke bedrijfssoftware modulair geïntegreerd worden tot één omgeving. De opkomst van Odoo gaat sinds 2011 dermate snel en heeft momenteel al meer dan twee miljoen gebruikers wereldwijd en meer dan tienduizend apps zijn ontwikkeld. Odoo is daarmee een toegankelijk, betaalbaar en volwaardig alternatief voor closedsource-oplossingen en maatwerksoftware. In Odoo wordt geprogrammeerd met Python, een open source programmeertaal, die door de studenten van de opleidingen HBO-ICT en Ad-ICT wordt gebruikt. Deze combinatie maakt dat Open2Bizz een bijdrage kan leveren aan het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk.

De ICT Learning Community

De learning community van de faculteit ICT van Zuyd Hogeschool wordt door het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst groter. De studenten maken deel uit van een community waarin de professionele cultuur van de beroepspraktijk wordt voorgeleefd. Studenten worden van meet af aan beschouwd als aankomende professionals die leren met elkaar, docenten en professionals. In de ICT Learning Community wordt inhoudelijke kennis uitgewisseld in een professioneel netwerk in de ICT-branche. De faculteit ICT leidt haar studenten breed op en Open2Bizz brengt actuele kennis van opensource-software over aan de studenten van Zuyd Hogeschool. Tevens kunnen studenten onder begeleiding van Open2Bizz aan hun stage- en afstudeeropdrachten werken.

Over Open2Bizz

Open2Bizz is een ict-dienstverlener die volledig gespecialiseerd is in de Open Source oplossing Odoo. Odoo maakt een stormachtige ontwikkeling door en kan ondertussen de vergelijking aan met equivalenten als SAP, Oracle en Microsoft Dynamics. Odoo kent een steeds groter wordende community van gebruikers en ontwikkelaars. De kennis van deze (ontwikkel)community vloeit terug naar alle gebruikers en maakt het mogelijk dat Odoo zich zo snel heeft kunnen ontwikkelen tot een premium oplossing. Meer informatie: www.open2bizz.nl.

Over Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl